claw能给汉语附码码?

rainbow

初级会员
claw里面有汉语选项,但不会用。能给汉语附码吗?具体怎么用?wordsmith4和powergrep能处理汉语吗?
 

xujiajin

管理员
Staff member
回复: claw能给汉语附码码?

不能处理汉语。ICTCLAS可以处理汉语。
 

xujiajin

管理员
Staff member
回复: claw能给汉语附码码?

CLAWS中没有中文的tagset,自然做不了汉语。
 
顶部